Ośrodek NaProgu

Anna & Wiktor Blichowscy

"Czasem wyczarowanie niezwykłego dnia wymaga jedynie drobnej zmiany w jego odbiorze"

Louise L.Hay

Nasza działalność

O ośrodku & o nas

O ośrodku

Tematyka, którą zajmujemy się w naszym Ośrodku to szeroko rozumiane trudności w różnych dziedzinach życia: problemy w relacjach, własny rozwój i poznawanie siebie, uzależnienia, ale też praca z młodzieżą w ramach profilaktyki uzależnień i przemocy. Przez wiele lat byliśmy wydawcami miesięcznika „Zagrożenia i Profilaktyka” dedykowanego sposobom radzenia sobie z tymi problemami. Głównym obszarem działania naszego Ośrodka jest teren województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

O nas

Od wielu lat prowadzimy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny NaProgu. Mamy duże doświadczenie w pracy z ludźmi mającymi życiowe problemy. Prowadzimy spotkania profilaktyczne w szkołach podstawowych i średnich oraz szkolenia dla osób dorosłych związane z tematyką przemocy i problematyką uzależnień. Przygotowanie do pracy z dziedziny profilaktyki uzyskaliśmy w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Dalsze szkolenia odbyliśmy w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie.

Nasza oferta

Klienci instytucjonalni & indywidualni

Klienci instytucjonalni

Do grona klientów naszego Ośrodka należą głównie szkoły oraz urzędy miast i gmin. Dla szkół posiadamy bogatą ofertę działań profilaktycznych w obszarze uzależnień od substancji zmieniających świadomość (nikotyna, alkohol, narkotyki) i zachowań (przemoc, agresja). Na rzecz urzędów realizujemy badania społeczne w zakresie zagrożeń substancjami i przemocą oraz konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. W zakresie terapii współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniami. 

Klienci indywidualni

W ramach naszego Ośrodka prowadzimy terapię indywidualną oraz terapię par. Spotykamy się z osobami, które doświadczają różnego rodzaju trudności indywidualnych czy trudności w parach. Podczas sesji można pracować z problemami zdrowotnymi, snami, trudnościami w relacjach, uzależnieniami. Na terapię zgłaszają się również osoby zainteresowane własnym rozwojem. Pary często pracują z konfliktami i trudnościami w relacji, ale również zainteresowane są poznaniem siebie wzajemnie i wzbogaceniem relacji.

Więcej

Aktualności & galeria & media

Aktualności

Galeria

Media

Spotkajmy się

Zadzwoń & napisz & skontaktuj się

Więcej