O nas

"Problemów nie można rozwiązać za pomocą słów, lecz tylko poprzez doświadczenie"

Alice Miller

Anna Blichowska

Ukończyłam studia humanistyczne. Pracę magisterską obroniłam z psychologii. Przez pewien czas byłam zainteresowana ekonomią, co przyczyniło się do tego, że ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim Zarządzanie i Marketing. Pierwsze kroki w pracy z ludźmi stawiałam z grupami samopomocowymi Anonimowych Alkoholików i Al-Anon. Odbyłam szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, a ponadto uczestniczyłam w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień.

Od około 20-stu lat pracuję z grupami, parami oraz prowadzę terapię indywidualną. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończyłam I fazę Programu Licencyjnego. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Szczególnie interesuje mnie praca z problemami relacyjnymi, rozwiązywaniem konfliktów, praca z symptomami (kłopoty ze zdrowiem). Prowadzę warsztaty dla kobiet w okresie klimakterium. Uwielbiam górskie wędrówki, zachód słońca nad morzem oraz podróże. Prowadzę gabinet w Szczecinie i Złotowie. Zapraszam na sesje psychoterapeutyczne indywidualne, dla par oraz grupowe.

Wiktor Blichowski

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Od blisko 30-stu lat, poprzez współpracę z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkołami, realizuję działania profilaktyczne z zakresu używania i nadużywania substancji zmieniających świadomość. Posiadam uprawnienia do pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Zajmuję się szkoleniami różnych grup zawodowych związanych z problematyką promocji zdrowia. Przez około 15 lat  zgłębiałem wiedzę z zakresu psychologii zorientowanej na proces wg Arnolda Mindella. Nadal jestem ciekawy ludzi i świata, a poprzez pracę indywidualną lub z grupami mam możliwość wzbogacać swoją wiedzę.

Od blisko 30-tu lat poprzez współpracę z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkołami realizuję działania profilaktyczne z zakresu używania i nadużywania substancji zmieniających świadomość. Od połowy lat 90-tych współpracuję z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jestem instruktorem wielu programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, przemocy, zmiany zachowań. Jestem lektorem Komisji Edukacji Fundacji im Stefana Batorego. Posiadam uprawnienia do pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Zajmuję się szkoleniami różnych grup zawodowych związanych z problematyką promocji zdrowia i bezpieczeństwa.

Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 321). Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przez około 15 lat  zgłębiałem wiedzę z zakresu psychologii zorientowanej na proces wg Arnolda Mindella.  Nadal jestem ciekawy ludzi i świata, a poprzez pracę indywidualną lub z grupami mam możliwość wzbogacać swoją wiedzę.

Spotkajmy się

Zadzwoń & napisz & skontaktuj się

Więcej