O ośrodku

"Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do doświadczenia”

Søren Kierkegaard

O ośrodku

Od wielu lat prowadzimy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny NaProgu. Tematyka, którą zajmujemy się w naszym Ośrodku to szeroko rozumiane trudności w różnych dziedzinach życia, do których należą problemy w relacjach, zainteresowanie własnym rozwojem i poznaniem siebie, uzależnienia, praca z młodzieżą w ramach profilaktyki uzależnień i przemocy. Przez 15 lat byliśmy wydawcami miesięcznika „Zagrożenia i Profilaktyka” dedykowanego sposobom radzenia sobie z tymi problemami. Tego rodzaju pracą zajmujemy się od ponad 25-ciu lat. Na przestrzeni tych lat współpracowaliśmy z wieloma instytucjami w różnych miejscach w Polsce. W zakresie profilaktyki uniwersalnej najczęściej pracowaliśmy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, gdzie realizowaliśmy programy profilaktyki uzależnień dla kilku tysięcy młodych ludzi. Działaniami profilaktycznymi często też obejmowaliśmy osoby dorosłe. Od wielu lat, w ramach prowadzenia terapii uzależnień współpracujemy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Miast i Gmin oraz Stowarzyszeniami. W naszym Ośrodku pracujemy też na sesjach terapeutycznych z osobami prywatnie.

O metodzie

Psychologia zorientowana na proces to nowa – zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych ostatniego stulecia – metoda terapeutyczna, opracowana przez dr Arnolda Mindella, amerykańskiego terapeutę szkoły jungowskiej oraz zespół współpracujących z nim osób. Praca z procesem to nowoczesna metoda pracy psychologicznej z osobami w różnych stanach świadomości.

Arnold Mindell łączy w swojej teorii psychologii zorientowanej na proces, koncepcje pochodzące z różnych źródeł: filozofii taoistycznej, psychologii analitycznej C.G. Junga, teorii informacji, teorii ról, podejścia komunikacyjnego i systemowego w terapii. Różnorodne wątki i inspiracje łączy w całość bardzo prosta i spójna teoria procesu. W książkach Arnolda Mindella znajdujemy liczne odniesienia oraz metafory z obszaru fizyki, przy pomocy których twórca nowego podejścia w terapii przekonuje nas o konieczności zmiany paradygmatu w psychologii – proponuje, między innymi, myślenie w kategoriach procesu zamiast stanu, wprowadza pojęcie pola. Nieodłącznym elementem teorii Arnolda Mindella jest również pojęcie głębokiej demokracji i postulat pracy z mniejszościami. Praca z procesem reprezentuje nurt fenomenologiczny w terapii. Terapeuta zorientowany na proces bada subiektywny świat drugiej osoby pomagając jej odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie bezładnym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach, odmiennych stanach świadomości. Również w pracy z parą, rodziną, grupą, ważnym zadaniem terapeuty jest poznanie sposobu, w jaki osoby doświadczają i opisują rzeczywistość, czy swoje problemy. Praca z procesem wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne pozwalające na pracę zarówno z materiałem werbalnym, jak i pracę poprzez ruch, czy z wykorzystaniem doświadczeń ciała.

Pracę z procesem wykorzystujemy także do pracy z uzależnieniami i współuzależnieniem. Ten model pracy terapeutycznej doskonale uzupełnia Integracyjną Terapię Uzależnień, opracowaną przez J. Mellibrudę, której także używamy w pracy terapeutycznej.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Więcej

Grażyna

Moja terapia u Ani metodą psychologii procesu była najlepszym, co mogło mi się przydarzyć. Dzięki sesjom z Anią odmieniło się moje życie, ponieważ zmieniłam się Ja. Zaczęłam żyć odważnie, twórczo, zgodnie z głosem mojego serca i własnej duszy oraz powołaniem. Ania to ciepła i godna zaufania kobieta. To wspaniałe, że istnieją tacy ludzie i czynią dobro.

 

Przemek

Można by napisać wiele dobrego, mówić jeszcze więcej, dlaczego ja spotkania z Wiktorem traktuję szczególnie… Jest tak dzięki temu, że spotkania z nim nie są sztywne, nakreślone przez metodykę terapeutyczną, ale że podczas czasu spędzonego na zajęciach czujesz, że masz obok siebie przyjaciela, z którym pogadasz na każdy temat, który stara się pomóc w każdym momencie. A jednocześnie, co jest dla mnie najważniejsze, Wiktor pomaga mi w tym, żeby nie zapomnieć kim jestem i jaka wartość powinna być i jest najważniejsza, czyli trzeźwość. To recepta mojego terapeuty Wiktora.

 

Klub Integracji Społecznej przy MOPS Wałcz - starszy pracownik socjalny - koordynator projektu "Przemoc bez tajemnic" Beata Narodowska

Firma rzetelnie, terminowo, uczciwie i profesjonalnie wykonała usługę profilaktyczną z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dziećmi i młodzieżą wałeckich szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodzicami. Zajęcia przeprowadzono również dla organizacji pozarządowych z terenu Wałcza, a także dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu oraz ich rodziców.

Iwona Antonina

Ania jest godna polecenia. Posiada znajomość siebie i jest otwarta na innych. Jest pełna pasji i zaangażowania.

Ewa Januszkiewicz-Goroszkin i Ewa Ciepluch

Anna i Wiktor Blichowscy współpracują z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciance od 2014 r. Udzielają indywidualnych konsultacji w Punkcie Pomocy Kryzysowej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu, oraz członkom ich rodzin. Klienci chętnie korzystają z ich profesjonalnej pomocy, dużego zasobu wiedzy i doświadczenia o uzależnieniach, współuzależnieniu, zjawisku przemocy, DDA i DDD, relacjach, komunikacji, itp., a wszystko to w celu inspirowania klientów do korekcji negatywnych zachowań, planowania lepszej przyszłości i rozwoju osobistego. W kontaktach z klientami wykazują dużą empatię, wrażliwość, delikatność połączoną z jasnym i stanowczym przesłaniem do refleksji. Za cenną współpracę jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spotkajmy się

Zadzwoń & napisz & skontaktuj się

Więcej